Grafisk produktionsforståelse

Bleshøy Optometri biografreklame

Dokumentation

Hent beskrivelsen som pdf

Programmer
Adobe After Effects CC
adobe media encoder cc
adobe illustrator cc
Opgavebeskrivelse

Opgaven gik ud på at jeg skulle producere en lokal biografreklame for Bleshøy Optometri. Hans Bleshøy har udviklet en speciel kontaktlinse som kun skal benyttes om natten, mens man sover, for at for at reducerer nærsynethed. Jeg skulle lave en animation/video af kontaktlinsens funktion og derudover også formulere et speak. Reklamens længde er 25 sekunder og kundes valg af produktion kaldes en High Quality.

High Quality biografreklame

Den mest anvendte biografspottype. Bestilles typisk af virksomheder som ønsker en individuel produktion med speak, lyd og levende effekter.

Afsender

Bleshøy Optometri er beliggende i Skive centrum med tre ansatte, foruden Hans Bleshøy, der også er ejeren af butikken. Hans Bleshøy har været en del af lanceringen af nattelinsen, Ortho-K, i Danmark.

Arbejdsproces

Opgaven starter med at en intern sælger får kontakt til kunden, og derfor også styrer al det økonomiske. Opgaven overdrages til herefter til en af husets grafiker, der i dette tilfælde blev mig. Jeg deltog i mødet, mellem sælger og kunden, for briefing omkring linsen og dens funktion. Udveksling af ideer fandt også sted på dette første møde.  Jeg fik overdraget kundens eget præsentationsmateriale og fandt inspiration heri. Herefter lavede jeg første oplæg, der blev sendt til korrekturgang hos kunden. Der var en ”frem og tilbage” mellem kunden og mig selv inden den endelige godkendelse af reklamen. I samarbejde med kunden udarbejdedes et speak og fandt passende baggrundslyd. Reklamen og speaket i tekst blev sendt til vores eksterne lydfirma, hvorefter jeg modtog det færdige spot. Slutkorrektur blev sendt til kunden, der godkendte det.

Kvalitetsvurdering

Resultatet er blevet meget tilfredsstillende, både for mig selv og kunden. På de 25 sekunder, der er reklamens længde, opnåede jeg at få tydelig information om natlinsen formidlet, der også har vakt nysgerrighed hos biografgængere i Skive.

På trods af det tidspres og deadlines, vi er under, når vi producerer for kunder, fordi prisen helst skal holdes på et minimum, lykkedes det at opnå et godt resultat. Længden på reklamen kunne godt ønskes længere for at tydeliggøre effekten af nattelinsen og give et bedre flow i reklamen. Dette ville dog have påvirket prisen.

Grafisk Design

Autisme center Skive logo opgave

Dokumentation

Hent beskrivelsen som pdf

Opgaven

Se opgaven her

Programmer
adobe illustrator cc
Opgavebeskrivelse

Opgaven går ud på at opsætte et nyt logo til Autis­mecenter Skive, der er en sammenlægning af to institutioner. Det nye logo skal afspejle centrets beskæftigelse og virke seriøst, professionelt samt moderne. Kunden havde et ønske om at bibeholde regnbuen fra tidligere logo, men dette er ikke et krav. Derfor er opgaven fri, dog med ønsket om at logoet fremstår enkelt, men også meget informa­tivt. Logoet skal visuelt symbolisere nogle kerne­værdier.

Designkrav
 • Evt. en regnbue/bro
 • Tre bogstaver (AutismeCenterSkive)
 • Bløde kanter
 • Hensyn til borgerne
 • Signalere seriøsitet og professionalisme
 • Moderne
 • Ikke-dømmende
Afsender

Autismecenter Skive er støtte og tilbud til psykisk svage borgere i Skive Kommune. Tilbuddene om­fatter dagtilbud, ressourceafklaringsforløb, men­torordninger samt støtte til borgere i eget hjem. Disse borgere kan have diagnoser som autisme, Aspergers syndrom og lignende udviklingsforstyr­relser samt sværere sindslidelser.

Kvalitetsvurdering

Overordnet er jeg godt tilfreds med resultatet. Jeg synes, det lykkedes mig at få opfyldt kundens ønsker og designkrav. Logoet er gjort simpelt, men det fortæller stadig en historie. Borgerne og deres forskellige udfordringer er repræsenteret. Logoet har bløde og runde former og de tre bogstaver ACS udgør hoveddelen af logoet.

Typografi og ombrydning

Magasin oplæg til Madmagasinet Rög

Dokumentation

Hent beskrivelsen som pdf

Opgaven

Se opgaven her

Programmer
adobe indesign cc
Opgavebeskrivelse

Opgaven går ud på at designe et magasin omhand­lende mad og gastronomi. Det skal være madlav­ning på højt plan, dog med mulighed for at kunne lave det hjemme i sit eget køkken. Magasinet skal være moderne og nytænkende og indeholde rele­vante artikler og annoncer.

Fiktiv kundeprofil

Rög er et nyt og spændende madmagasin med fokus på gastronomi og madglæde. Magasinets formål er, at få danskerne til at sætte mere pris på gastronomi og at turde eksperimentere mere i køkkenet. Undersøgelser tyder på, at danskerne har tildens til at lave de samme retter igen, og er tilbageholdende overfor de mange nye råvarer der kommer frem. Rög vil lære den almindelig dansker at eksperimentere i køkkenet og lave hverdagsmad langt mere spændende og smagfuldt.

Dokument

225x298mm 20 sider – bleed: 5mm
Baseline grid: 12 pt

Margin
 • Top: 16mm
 • Bund: 34,4mm
 • Inderst: 13mm
 • Yderst: 25mm
Procesbeskrivelse

Der har ikke været mange faktorer, der har spillet ind i forhold til tidsfrist, ændringer o. lign., da opga­ven er fiktiv. Jeg har dog alligevel været en smule presset på tiden, da opgaven skulle laves i min fritid efter en normal arbejdsuge. Det har gjort, at ikke alle sider, der først var planlagte, kom med i det endelige resultat. Jeg koncentrerede mig om nogle specielle sider med interview og opskrifter, og fyld­te lidt annoncer på, som jeg også selv har valgt.

Kvalitetsvurdering

Trods tidspresset er jeg blevet godt tilfreds med resultatet. Det er blevet et udpluk af et moderne magasin med relevant og sammenhængende ind­hold. Der er dog stadig plads til forbedringer hist og her. Jeg har brugt denne opgave som træning og til at friske mine færdigheder indenfor typografi og ombrydning, op, da det lå langt tilbage. Dette af­spejles også i magasinet. Men alt i alt er jeg tilfreds med arbejdsprocessen og resultatet.

Grafik- og billedbehandling

Forside cover til Madmagasinet Rög

Dokumentation

Hent beskrivelsen som pdf

Opgaven

Se opgaven her

Programmer
adobe photoshop cc
Opgavebeskrivelse

Opgaven går ud på at designe en forside til et fiktivt madma­gasin, Rög. Forsiden skal illustrere indholdet samt være mo­derne og overskuelig. Rög fokuserer på gastronomisk mad, og derfor skal kvaliteten af forsiden også være tilsvarende lækker og indbydende.

 

Arbejdsproces
 • Billedesøgning på iStock og Colourbox
 • Konverter billeder fra SRGB til Adobe RGB 1998
 • Tjek billedernes opløsning, mindst 300 ppi, fordi de skal bruges til tryk
 • Fritlægning af alle billeder
 • Opsætning af gulv og baggrund
 • Placering af råvarer og tilpasning af størrelsesforhold mellem de enkelte objekter
 • Tilpasning af lys og skygge samt kontrast
 • Retouchering
 • Prøvetryk
Kvalitetsvurdering

Overordnet er jeg tilfreds med resultatet. En udfordring med billedbanker, er at, det kan være svært at finde præcis de bil­leder til layoutet, man har i tankerne. Derfor kræver de fund­ne billeder også en del arbejde. Det lykkedes mig ikke helt at få farvejusteret, som jeg kunne ønske det. Men jeg synes, jeg har opnået et fornuftigt resultat.

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.